Basis vervolgpagina

De challenge vindt plaats naast het al beschikbare kwaliteitsbudget (85%-15%) waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen via de zorgkantoren om aan de eisen uit het kwaliteitskader te kunnen voldoen. De challenge is bedoeld om op een speelse manier de structurele inzet van bestaande, reeds in praktijk (bij een zorgorganisatie) gebruikte technologie te vergroten en te stimuleren binnen de verpleeghuiszorg. Hierin staat niet de technologie centraal, maar de inpassing van de technologische innovatie binnen de dagelijkse werkprocessen.

Aan de challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' kunnen alle verpleeghuizen in Nederland deelnemen.

Om deel te kunnen nemen aan de challenge moet de aanmelding minimaal voldoen aan de volgende punten:

 1. De focus ligt op een implementatie en/of opschaling van bestaande, reeds in praktijk (bij een zorgorganisatie) gebruikte, technologie en/of ICT.
 2. De ondersteunende technologie en/of ICT moet bijdragen aan:
  • Het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg

  • Het werk van de professional aantrekkelijker te maken

  • Het welzijn/kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen

  • Het ondersteunen van meer eigen regie voor de cliënt

 3. De technologie moet een nieuwe implementatie of opschaling zijn binnen het verpleeghuis (intramuraal).
 4. De aanmelding mag geen pilot behelzen. Dit houdt in dat de aanmelding gericht moet zijn op het structureel toepassen van de technologie en het inbedden in de werkprocessen binnen de organisatie.
 5. Verpleeghuis dat meedoet, moet 1 zorgkantoor bereid hebben gevonden om mee samen te gaan werken (o.a. kennisdelen door in gesprek te blijven).
 6. Er moet beschreven zijn hoe de technologie geborgd wordt binnen de zorginstelling.
 7. Er moet een plan zijn om de vergaarde kennis over het implementatietraject van technologie en de technologie op zichzelf intern en extern te delen.
 8. Het project moet door de directie, zorgmedewerkers en cliëntenraad gedragen worden.

Uiteindelijk worden alle aanmeldingen t/m 17 november beoordeeld door een jury. De jury beoordeelt de aanmeldingen op de vooraf gestelde beoordelingscriteria. Uit alle aanmeldingen worden maximaal 10 aanmeldingen geselecteerd met de meeste punten. Hierbij wordt rekening gehouden met een verdeling in twee categorieën (1) nieuwe implementatie of (2) opschaling van technologie binnen de organisatie.

De geselecteerde verpleeghuizen winnen 10 maanden lang 1.5 dag per week (totaal 60 dagen) ondersteuning van een adviesbureau dat gespecialiseerd is in verandermanagement in de zorg. De ondersteuning van de adviesbureaus zal zich richten op:

 • Begeleiding en advies bij de implementatie / opschaling van de technologie

 • Ondersteuning bij het meten van de effecten van de technologie (0, tussen en eindmeting)

 • Ondersteuning bij het rapporteren van de resultaten van het project

Daarnaast krijgen zij een voucher ter waarde van €5000,- om hulp in te schakelen bij het definitief maken van het plan van aanpak, schrijven business case etc.

De genomineerden maken uiteindelijk kans op de titel Zorgvernieuwer 2021. Deze titel gaat naar de twee verpleeghuizen die het implementatietraject voor (1) een nieuwe implementatie en (2) opschaling van technologie het meest succesvol afrondt. Zij ontvangen beide een geldprijs (€2500,-) en een uitje voor alle werknemers die deelnamen aan het project ter waarde van (maximaal €1000,-).