Berichten

Jurylid: Anke Persoon

Ik ben verpleegkundige-np, coördinator van één van de zes academische netwerken voor intramurale ouderenzorg en programmaleider van de onderzoekslijn Verpleging & verzorging in het verpleeghuis....

Lees meer

Jurylid: Iskos Mouradin – Zorginkoper

Mijn naam is Iskos Mouradin en ik ben als zorginkoper werkzaam voor CZ Zorgkantoor in de regio’s Haaglanden en Zuid Hollandse Eilanden. In mijn rol als zorginkoper ben ik vanuit het kwaliteitskader...

Lees meer