Doorstart voor challenge verpleeghuizen van de toekomst

Het begon zo mooi begin 2020, tijdens de kick-off van de challenge ‘verpleeghuizen van de toekomst’. De 10 genomineerde verpleeghuizen presenteerden hun plannen voor technologische vernieuwing, in de hoop zichzelf straks ‘zorgvernieuwer 2021’ te mogen noemen.

Het liep anders. Corona had ook bij de deelnemende verpleeghuizen heftige gevolgen. Alle deelnemende organisaties liepen vertraging op. Projecten werden tijdelijk stopgezet of in een lager tempo uitgevoerd. Verpleeghuis Omring zag zich genoodzaakt om te stoppen met de challenge.

De zorg om corona is nog zeker niet voorbij is. Maar inmiddels gaat het leven en werken in de verpleeghuizen weer zo veel als mogelijk gewoon door. Dit najaar kwamen de overgebleven deelnemers voor het eerst weer – online – bij elkaar en presenteerden waar ze nu staan met hun project. De een is verder dan de ander, maar allemaal hebben ze de draad weer opgepakt. Hiermee krijgt de challenge een doorstart. Soms heeft ‘corona’ zelfs voor een versnelling van technologische vernieuwing gezorgd. Denk maar aan alle ontwikkelingen rondom beeldbellen en zorg op afstand.

Ook de challenge gaat -zoveel als mogelijk- weer door. Met dank aan alle deelnemende verpleeghuizen. In juni 2021 weten we wie van hen zich terecht ‘zorgvernieuwer 2021’ mag noemen.