FAQ

Naar wie gaat de titel?

Naar het betrokken verpleeghuis of zorgorganisatie in geval van opschaling over meerdere locaties.

Waarom is deze challenge aantrekkelijk voor de bestaande zorgaanbieder?

De bestaande zorgaanbieder kan de technologie implementeren dan wel opschalen binnen hun eigen organisatie met hulp van externe bureaus en zij maken daarbij kans op de titel “Zorgvernieuwer 2021” . Daarnaast wint de winnaar van de challenge een geldprijs en uitje voor alle werknemers van de zorgaanbieder die betrokken waren bij het project.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

De challenge levert de zorgkantoren kennis op over de implementatie van de technologie en de technologische toepassing in de brede zin van het woord. Hierdoor leren de zorgkantoren ook op het gebied van innovatie en technologie en vergaren zij nieuwe inzichten. Dit zorgt er voor dat de zorgkantoren buiten de challenge om steeds beter als “adviesbureau” / “kennisbank” kunnen optreden door hun kennis te delen in het gesprek met zorgaanbieders in de regio om innovatie te stimuleren. Verder heeft het zorgkantoor een faciliterende rol binnen de challenge waarin ze onder andere kunnen meedenken over het vinden van cofinanciering voor de technologie, het stimuleren van samenwerken tussen zorgaanbieders etc.. Daarnaast kunnen de zorgkantoren de voortgang van de challenge in relatie tot de ontwikkeling van innovaties bij de betreffende zorgaanbieder in de innovatiedialoog (onderdeel van kwaliteitsdialoog) in 2020 bespreken.

Wat is de toegevoegde waarde van een bureau voor 1.5 dag in de week gedurende 10 maanden?

De bureaus zijn gespecialiseerd in verandermanagement. Ervaring leert dat één van de voornaamste barrières bij implementatie van nieuwe technologie de aanpassing binnen de organisatie betreft en betrekken van cliënten/naasten en de professionals. Daarnaast kunnen de bureaus ondersteunen bij:

  1. Het begeleiden van de implementatie / opschaling van de technologie
  2. Het uitvoeren van de effectmetingen (0, tussen en eindmeting)
  3. Het rapporteren van de resultaten van het project.

De technische ondersteuning van de technologie wordt niet door de bureaus geleverd.

Wanneer start het implementatietraject?

De genomineerden hebben eerst nog t/m 1 maart 2020 de tijd om de implementatie voor te bereiden (formeren projectteam, inkoopprocedure technologie, voorbereiden cliënten waar nodig etc.). Direct daarna zal het daadwerkelijke implementatietraject beginnen.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hem hieronder.