Is deze challenge ook bedoeld voor kortdurende zorg na ziekenhuisopname?

Nee, de challenge is primair gericht op langdurig verblijf in het verpleeghuis.