Jurylid: Eveline Wouters – Hoogleraar ‘Technologische innovaties in de zorg’

Als lector bij Fontys Paramedische Hogescholen in Eindhoven en bijzonder hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University houd ik me bezig met technologische innovaties in de langdurige zorg.

Mijn interesse gaat daarbij uit naar technologie die daadwerkelijk bijdraagt aan kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening. Mensen die leven met dementie vormen daarbij een belangrijke doelgroep. De focus van het onderzoek ligt bij menselijke aspecten van de adoptie en implementatie en toegankelijkheid van ondersteunende technologie in de zorgcontext. De perspectieven van de direct betrokken stakeholders staan daarbij voorop.

Naast dit werk ben ik ook o.a. lid van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie en van de raad van toezicht bij twee grote zorgorganisaties in de VVT sector. Ik vind het daarom ook bijzonder interessant om jurylid te zijn van deze challenge, die juist is bedacht om technologische innovaties in de verpleeghuiszorg op grotere schaal te laten landen. Vanuit mijn perspectief gaat het namelijk niet om de (technologische) innovatie op zich, maar om de mensen die ermee van doen hebben (patiënten/ cliënten, hun naasten en zorgprofessionals).