Jurylid: Iskos Mouradin – Zorginkoper

Mijn naam is Iskos Mouradin en ik ben als zorginkoper werkzaam voor CZ Zorgkantoor in de regio’s Haaglanden en Zuid Hollandse Eilanden.

In mijn rol als zorginkoper ben ik vanuit het kwaliteitskader betrokken bij het initiëren en implementeren van innovatieve pilots bij zorgaanbieders. De challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’ richt zich meer op de structurele inzet van bestaande en reeds bewezen technologische toepassingen in de ouderenzorg. Hierin zie ik een belangrijke toegevoegde waarde voor de zorginkoop weggelegd, namelijk zorgaanbieders ondersteunen in het zetten van de volgende stap van pilot naar structurele inbedding van technologische innovatie.