Jurylid: Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland

Met mijn collega’s en onze duizenden vrijwilligers werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. Ook maken we wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning. Ook onderzoek naar verbetering kwaliteit van leven. Ik vind het belangrijk dat bewezen technologische innovaties niet ‘op de plank’ blijven liggen. Zeker niet als ze het leven van mensen met dementie aangenamer kunnen maken.