Kan de technologie leverancier aanschuiven bij de begeleiding?

Ja, dat is afhankelijk welke afspraken de zorgorganisatie met het begeleidende bureau maakt.