Aanmeldingsprocedure

 1. Wat is de huidige situatie en de daarbij behorende zorgvraag (probleem dat zicht voordoet)?
 2. Wat is de gewenste situatie voor de groep cliënten die het aangaat?En hoe is geconstateerd dat deze wens leeft bij de cliënt/zorgmedewerker?
 3. Welke ondersteunende technologie zou kunnen helpen bij de gewenste situatie? En waarom juist deze technologie? En op welke manier kan deze technologie helpen?
 4. Hoe levert de technologie een bijdrage aan de doelstellingen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?En hoe is vastgesteld dat dit een bijdrage levert aan de doelstellingen van het kwaliteitskader?
 5. Gaat het om een opschaling of nieuwe implementatie?
 6. Hoe sluit de implementatie of opschaling van de technologie aan bij de zorgvisie van de organisatie? Wat is hierbij de visie van de organisatie op technologie en eHealth?
 7. Hoe groot is de huidige doelgroep die ondersteuning krijgt van de technologie?
 8. Hoe groot is de toekomstige doelgroep die ondersteuning krijgt van de technologie na de challenge?
 9. Op hoeveel afdelingen wordt het geïmplementeerd / opgeschaald?
 10. Wat is de impact van de technologische implementatie binnen de organisatie (client/zorgmedewerker/organisatie)? Hierbij kan bij de cliënt gedacht worden aan kwaliteit van leven, minder eenzaam, meer eigen regie. Of bij de zorgmedewerker aan: minder tijd kwijt per cliënt, tevredenheid, behoefte aan scholing. Of bij de organisatie aan minder hoge kosten, onderdeel van de algemene visie, etc.
 11. Is de basisinfrastructuur op orde? Hierbij moet gedacht worden aan goed wifi-netwerk, werkt gps overal in de organisatie?.
 12. Wat moet er gebeuren om de implementatie van de technologie te laten slagen? Bijvoorbeeld op organisatorisch/financieel/personeel gebied.
 13. Welke ondersteunende technologie en/of ICT zijn nog meer geïmplementeerd binnen de organisatie?
 14. Hoe zal er zorg gedragen worden voor de structurele borging van de technologie binnen de organisatie?
 15. Hoe zal de opgedane kennis over het implementatieproces en de technologie intern (binnen de eenheid/organisatie) en buiten de organisatie (met het zorgkantoor, de verpleeghuissector) gedeeld worden?
 16. Welk zorgkantoor (+ contactpersoon) is betrokken bij deze aanmelding? En wat zijn de afspraken die gemaakt zijn met het zorgkantoor over de samenwerking?
 17. Wie is intern verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het project (interne projectleider)?
 18. Hoe wordt er voor gezorgd dat alle randvoorwaarden geregeld zijn om dit project op te zetten? En zijn alle betrokkenen op de hoogte en aan boord om het project te kunnen starten?
 19. Uiteindelijk is een handtekening nodig van de lokale directeur, iemand uit de lokale cliëntenraad en iemand uit de lokale verpleegkundige adviesraad.