Belangrijke data

Bijeenkomst Datum
Lancering challenge 5 september 2019
Startbijeenkomst inhoud challenge 18 september 2019
Sluiting aanmeldprocedure 17 november 2019
Bekendmaking 10 genomineerde deelnemers challenge 9 december 2019
Informatiebijeenkomst genomineerden 18 december 2019
Start implementatie project 01 maart 2020
Opleveren voortgangsrapportage 01 juli 2020
Opleveren eindrapportages 7 januari 2021
Pitch-sessie 14 januari 2021
Bekendmaking winnaar 25 januari 2021

! Data zijn onder voorbehoud, maar vinden rondom bovengenoemde datum plaats.