Belangrijke data

Bijeenkomst

Datum

Bekendmaking 10 genomineerde deelnemers challenge

9 december 2019

Kick-off challenge deelnemende verpleeghuizen

30 januari 2020

Match-making event (verpleeghuizen-adviseurs)

30 januari 2020

Start implementatie project

1 maart 2020

Opleveren voortgangsrapportage 1

1 mei 2020

Opleveren voortgangsrapportage 2

1 Augustus 2020

Opleveren eindrapportages

7 januari 2021

Pitch-sessie

14 januari 2021

Bekendmaking winnaar

25 januari 2021

! Data zijn onder voorbehoud, maar vinden rondom bovengenoemde datum plaats.