Belangrijke data

Bijeenkomst

Datum

Bekendmaking 10 genomineerde deelnemers challenge

9 december 2019

Kick-off challenge deelnemende verpleeghuizen

30 januari 2020

Match-making event (verpleeghuizen-adviseurs)

30 januari 2020

Start implementatie project

1 maart 2020

Opleveren voortgangsrapportage 1

30 november 2020

Opleveren voortgangsrapportage 2

26 februari 2021

Opleveren eindrapportages

31 mei 2021

Pitch-sessie

9 juni 2021

Bekendmaking winnaar, tijdens ICT&Health openingsmanifestatie

17 juni 2021