Beoordelingcriteria

Vraag 1: (10 punten)

Draagt de implementatie of opschaling van de technologie voldoende bij aan de gewenste situatie? En is deze goed onderbouwd en duidelijk weergegeven?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 2.5 5 7.5 10

 

Vraag 2: (20 punten)

Levert de gekozen technologie een bijdrage aan de doelstellingen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Is dit duidelijk vastgesteld en goed onderbouwd?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 5 10 15 20

 

Vraag 3: (20 punten)

Past de technologische oplossing binnen de visie van de organisatie? En is deze goed onderbouwd?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 2.5 5 7.5 10

 

Vraag 4: (30 punten)

Hoe groot wordt de impact van de technologie geschat op onderstaande doelgroepen?

  • de cliënt (denk hierbij bijvoorbeeld aan kwaliteit van leven, gezondheidstoestand, eigen regie, zelfredzaamheid, sociaal-maatschappelijke participatie, gevoel van veiligheid, betrokkenheid van naasten en cliënttevredenheid)

Geen

Matig

Voldoende

Veel

Heel veel

0

3.5

7

10.5

14

 

  • de professional (denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruiksgemak, werkdruk, veiligheid, autonomie, plezier ervan bij de uitoefening van het werk, toegevoegde waarde bij zorgverlening, arbeidsbetrokkenheid en – tevredenheid, vitaliteit en de behoefte aan scholing)

Geen

Matig

Voldoende

Veel

Heel veel

0

2

4

6

8

 

  • de bestuurder (denk hierbij bijvoorbeeld aan personeelsinzet, vermindering administratieve lasten, kostenbesparing en medewerker- en cliënttevredenheid)

Geen

Matig

Voldoende

Veel

Heel veel

0

2

4

6

8

 

Vraag 5: (20 punten)

Hoe realistisch is de haalbaarheid van het voorstel? Hierbij moet rekening gehouden worden met zaken als benodigde organisatorische aanpassingen, basisinfrastructuur, technologie al rijp voor implementatie, financiële plaatje, tijdsplanning, personeel op de hoogte en aan boord?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 5 10 15 20

 

Vraag 6: (20 punten)

Is er een goed plan om de technologie te borgen binnen de organisatie zodat het structureel gebruikt gaat worden?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 5 10 15 20

 

Vraag 7: (20 punten)

Is er een goed plan om kennis over het implementatieproces en de technologie te borgen binnen de eenheid/organisatie/sector?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 5 10 15 20

 

Vraag 8: (10 punten)

In welke mate is het voorstel ook aantrekkelijk voor andere zorgaanbieders / verpleeghuissector brede implementatie kansen?

Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
0 2.5 5 7.5 10