Juryleden

Eveline Wouters – Hoogleraar ‘Technologische innovaties in de zorg’

Als lector bij Fontys Paramedische Hogescholen in Eindhoven en bijzonder hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University houd ik me bezig met technologische innovaties in de langdurige zorg.

Lees verder >

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland

 Met mijn collega’s en onze duizenden vrijwilligers werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. 

Lees verder >

Jurylid Iskos Mouradin – Zorginkoper

Mijn naam is Iskos Mouradin en ik ben als zorginkoper werkzaam voor CZ Zorgkantoor in de regio’s Haaglanden en Zuid Hollandse Eilanden. In mijn rol als zorginkoper ben ik vanuit het kwaliteitskader betrokken bij het initiëren en implementeren van innovatieve pilots bij zorgaanbieders. 

Lees verder >