Juryleden

Eveline Wouters – Hoogleraar ‘Technologische innovaties in de zorg’

Als lector bij Fontys Paramedische Hogescholen in Eindhoven en bijzonder hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University houd ik me bezig met technologische innovaties in de langdurige zorg.

Lees verder >

Margo Weerts – deskundige cliëntenperspectief

Lange tijd heb ik gewerkt als directeur van verschillende patiëntenorganisaties. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur en procesbegeleider in de zorg.

Lees verder >

Jurylid Iskos Mouradin – Zorginkoper

Mijn naam is Iskos Mouradin en ik ben als zorginkoper werkzaam voor CZ Zorgkantoor in de regio’s Haaglanden en Zuid Hollandse Eilanden. In mijn rol als zorginkoper ben ik vanuit het kwaliteitskader betrokken bij het initiëren en implementeren van innovatieve pilots bij zorgaanbieders. 

Lees verder >

Jurylid Anke Persoon

Ik ben verpleegkundige-np, coördinator van één van de zes academische netwerken voor intramurale ouderenzorg en programmaleider van de onderzoekslijn Verpleging & verzorging in het verpleeghuis.

Lees verder>