Waar moet de aanmelding aan voldoen

 1. De focus ligt op een implementatie en/of opschaling van bestaande, reeds in praktijk (bij een zorgorganisatie) gebruikte, technologie en/of ICT.
 2. De ondersteunende technologie en/of ICT moet bijdragen aan:
  • Het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg
  • Het werk van de professional aantrekkelijker te maken
  • Het welzijn/kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen
  • Het ondersteunen van meer eigen regie voor de cliënt.
 3. De technologie moet een nieuwe implementatie of opschaling zijn binnen het verpleeghuis (intramuraal).
 4. De aanmelding mag geen pilot behelzen. Dit houdt in dat de aanmelding gericht moet zijn op het structureel toepassen van de technologie en het inbedden in de werkprocessen binnen de organisatie.
 5. Verpleeghuis dat meedoet, moet 1 zorgkantoor bereid hebben gevonden om mee samen te gaan werken (o.a. kennisdelen door in gesprek te blijven).
 6. Er moet beschreven zijn hoe de technologie geborgd wordt binnen de zorginstelling.
 7. Er moet een plan zijn om de vergaarde kennis over het implementatietraject van technologie en de technologie op zichzelf intern en extern te delen.
 8. Het project moet door de directie, zorgmedewerkers en cliëntenraad gedragen worden.