Waarom coördineert Zorgverzekeraars Nederland de challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’?

Op verzoek van het ministerie van VWS coördineert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze challenge. ZN vertegenwoordigt de zorgkantoren, die de langdurige zorg inkopen. De challenge past binnen het beleid en de taak van zorgkantoren om leren en verbeteren bij zorgaanbieders te stimuleren en kennisdeling over innovaties te bevorderen.