Wat is de rol van het zorgkantoor?

De challenge levert de zorgkantoren kennis op over de implementatie van de technologie en de technologische toepassing in de brede zin van het woord. Hierdoor leren de zorgkantoren ook op het gebied van innovatie en technologie en vergaren zij nieuwe inzichten. Dit zorgt er voor dat de zorgkantoren buiten de challenge om steeds beter als “adviesbureau” / “kennisbank” kunnen optreden door hun kennis te delen in het gesprek met zorgaanbieders in de regio om innovatie te stimuleren. Verder heeft het zorgkantoor een faciliterende rol binnen de challenge waarin ze onder andere kunnen meedenken over het vinden van cofinanciering voor de technologie, het stimuleren van samenwerken tussen zorgaanbieders etc.. Daarnaast kunnen de zorgkantoren de voortgang van de challenge in relatie tot de ontwikkeling van innovaties bij de betreffende zorgaanbieder in de innovatiedialoog (onderdeel van kwaliteitsdialoog) in 2020 bespreken.