Wat is de toegevoegde waarde van een bureau voor 1.5 dag in de week gedurende 10 maanden?

De bureaus zijn gespecialiseerd in verandermanagement. Ervaring leert dat één van de voornaamste barrières bij implementatie van nieuwe technologie de aanpassing binnen de organisatie betreft en betrekken van cliënten/naasten en de professionals. Daarnaast kunnen de bureaus ondersteunen bij:

  1. Het begeleiden van de implementatie / opschaling van de technologie
  2. Het uitvoeren van de effectmetingen (0, tussen en eindmeting)
  3. Het rapporteren van de resultaten van het project.

De technische ondersteuning van de technologie wordt niet door de bureaus geleverd.